(*PDF)->Download Katoen | Free Books | ePub Books

Sven Beckert
Title:Katoen.pdf | ePub | Kindle books
Author:
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Date release:
Size:47.93 MiB
Download Katoen

Download and Read online books Katoen (*PDF)->Download Katoen | Free Books Books files for your device. So, you can read the books in any times.

Welke goederen drijven de wereldgeschiedenis? Suiker was de spil van de achttiende eeuw, terwijl de economie van de twintigste en eenentwintigste eeuw grotendeels lijkt te worden gestuurd door olie. In zijn belangrijke nieuwe boek Katoen, de opkomst van de moderne wereldeconomie stelt historicus Sven Beckert in een even uitgebreide als kleurrijke geschiedschrijving dat katoen de drijvende kracht achter de industriële revolutie van de negentiende eeuw is geweest.

De welvaart in de katoenindustrie hing nauw samen met de opkomst van het moderne kapitalisme. De grote winst die met deze grondstof te behalen viel, zorgde voor een continue strijd tussen slaven, planters, handelslieden, politici, arbeiders en fabrikanten. De handel zorgde voor grote welvaartsgroei, maar ook voor stuitende economische ongelijkheid. Zo kreeg het kapitalisme door de katoenindustrie in zeer korte periode een heel ander gezicht. Sven Beckert laat op briljante en caleidoscopische wijze zien hoe tekenend deze omwenteling is geweest voor de wereld waarin we nu leven.
  • Download Enchanted ePub | pdf books
  • Download Rustic Spanish ePub | pdf books
  • Download The Burning ePub | pdf books
  • Download The Four Winds ePub | pdf books
  • Download HOT Storm ePub | pdf books
  • Download Almost Paradise ePub | pdf books
  • Download The Trapped Wife ePub | pdf books
  • Download Battle Cry ePub | pdf books
  • Download An Impossible Promise ePub | pdf books
  • Download Enemy at the Gates ePub | pdf books